(Dân trí) – Phiên dịch viên, nhà hoạt động người Việt Nguyen Thi Ngoc đã nhận được giải thưởng vì các nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm giúp đỡ người nhập cư ở Hàn Quốc.

By admin