Cô gái không thể nhịn cười trước những yêu cầu và kiểu tóc ‘dị’ của nhóm bạn.

By admin