Đồng lòng mở khu điều trị Covid-19(NLĐO) – “Không thể nhìn bệnh nhân nằm đó mà không có chỗ chuyển”; “Bệnh nhân Covid-19 nằm đầy khoa cấp cứu, vậy bệnh nhân nặng khác không Covid-19 phải làm sao?”; “Bệnh nhân cần giường, mình có năng lực, mình phải làm”…

By admin